kaiaaaa

TRAFIKALT GRUNNKURS. Du må gjennomføre trafikalt grunnkurs før du øvelseskjører privat eller ved en trafikkskole. Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort første gang, og er felles for de lette førerkortklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor). Kurset er i alt på 17 undervisningstimer, og omhandler temaene: 

 

1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkekjøring

 

Gjennom opplæringen i trafikalt grunnkurs (trinn 1) skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.

 

Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk, og er utgangspunktet for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Etter avsluttet kurs får du tilsendt et bevis som viser at du har lov til å øvelseskjøre. Beviset blir utstedt av den lokale trafikkstasjonen, og må tas med under all øvingskjøring sammen med legitimasjon med bilde.

 

NB: Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars - 31. oktober gir rett til å øvelseskjøre frem til og med 31. januar påfølgende år, selv om opplæring i mørkekjøring ikke er fullført. For å beholde retten til å øvelseskjøre må du ta mørkekjøringskurs innen 31. januar. 

 

Unntak: Er du fylt 25 år eller har førerkort i en klasse (bortsett fra M 145), kan du øvelseskjøre i en annen klasse uten trafikalt grunnkurs. Er du unntatt grunnet alder, førerrett i klasse M 146, S eller T, eller ved at du har utenlandsk førerkort som anerkjennes for kjøring i Norge, skal du likevel ha opplæring i førstehjelp og mørkekjøring. Har du M 145 må ta du fullt trafikalt grunnkurs før øvingskjøring.

 

Kopirett © 2022, EIKS TRAFIKKSKOLE. Alle Rettigheter Reservert.