trafikk

Velkommen som elev!

Trafikkopplæringen er modulbasert, og består av fire trinn/moduler:

 

Trinn 1:

 

På trinn 1 er målene i hovedsak rettet mot din forståelse av risiko og trafikksystemet. Opplæringen består av trafikalt grunnkurs, varighet 17 undervisningstimer, og er obligatorisk for deg som skal ta førerkort for første gang. Kurset må gjennomføres før du begynner å øvelseskjøre privat eller ved trafikkskole. Unntaket er over 25 år, da må førstehjelp og mørkekjøring fullføres før førerprøve.

 

Trinn 2

 

På trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Da øver du igangsetting og stans, krypekjøring, bakkestart, kort-stans-ny-start, opp- og nedgiring, normalakselerasjon, normalbrems, sving til høyre og venstre i vegkryss, rygging og vending, parkering og sikkerhetskontroll. Skal du ha et godt utbytte av denne opplæringen er det viktig at du studerer teori ved siden av. Viktige emner er kjøretøyets konstruksjon og virkemåte, føreransvaret, mennesket i trafikken og vegen. Trinn 2 avsluttes med  obligatorisk trinnvurdering hvor du og lærer tar stilling til om du har god nok teknisk kjøreferdighet slik at du kan flytte oppmerksomheten fra kjøretøyet og over på samhandling med de andre trafikantene.

  

Trinn 3

 

På trinn 3 er målene rettet mot det å samarbeide med de andre. Dette trinnet utføres i Bodø. Her øves vikeplikt ved kjøring inn- og ut av forkjørsvei, grunnleggende bykjøring i og mellom kryss, kjøring på flerfeltsvei, i envegskjørte gater, lyskryss og rundkjøringer. Vi øver også kjøreteknikk på høyhastighetsveg med fokus på observasjon, kursstabilitet/ plassering og fart/ fartstilpassing. På trinn 3 skal du kunne kjøre med god flyt, samarbeide med de andre trafikantene, oppfatte og vurdere risikosituasjoner, samt kjøre på en slik måte at uhell ikke oppstår. Viktige teoriemner er trafikken som system, trafikantgrupper og interessemotsetninger, veg og trafikkreguleringer og atferd i trafikken. Trinn 3 avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Sikkerhetskurs på bane inngår i dette trinnet, og er obligatorisk for alle. Kurset er på 4 undervisningstimer, og gjennomføres på NAF sin øvingsbane i
Valnesfjord. Innholdet er både teori og praksis på banen.

Trinn 4

 

Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot din risikoforståelse og selvinnsikt. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system er utdypet gjennom hele opplæringen. Trinnet består i sin helhet av et sikkerhetskurs på veg, og er obligatorisk for alle. Kurset går over 2 dager, med overnatting i Bodø. Trinn 4 inneholder både teori og praksis, og er på 13 undervisningstimer. Fire av timene er undervisning i klasserom, mens resten er praktisk kjøring.

  

Den obligatoriske opplæringen alene er ikke nok til å nå fram til hovedmålet for trafikkopplæringen. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole og privat øvelseskjøring.

 

Kopirett © 2022, EIKS TRAFIKKSKOLE. Alle Rettigheter Reservert.